วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จอมศรี – 420307

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จอมศรี

ภาษาไทย : ต. จอมศรี  อ. เชียงคาน จ. เลย

English : Chom Si ,Chiang Khan, Loei

รหัส ตำบล : 420307

รหัส อำเภอ : 4203

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.763

ลองติจูด : 101.735

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.763,101.735,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/