วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จอมศรี – 411908

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จอมศรี

ภาษาไทย : ต. จอมศรี  อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี

English : Chom Si ,Phen, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411908

รหัส อำเภอ : 4119

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.845

ลองติจูด : 102.899

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.845,102.899,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/