วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จอมพระ – 320401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จอมพระ

ภาษาไทย : ต. จอมพระ  อ. จอมพระ จ. สุรินทร์

English : Chom Phra ,Chom Phra, Surin

รหัส ตำบล : 320401

รหัส อำเภอ : 3204

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.107

ลองติจูด : 103.599

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.107,103.599,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/