วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จอมจันทร์ – 550715

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จอมจันทร์

ภาษาไทย : ต. จอมจันทร์  อ. เวียงสา จ. น่าน

English : Chom Chan ,Wiang Sa, Nan

รหัส ตำบล : 550715

รหัส อำเภอ : 5507

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.637

ลองติจูด : 100.896

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.637,100.896,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/