วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จรเข้มาก – 310706

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จรเข้มาก

ภาษาไทย : ต. จรเข้มาก  อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์

English : Chorakhe Mak ,Prakhon Chai, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310706

รหัส อำเภอ : 3107

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.500

ลองติจูด : 102.989

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.500,102.989,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/