วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จรัส – 321303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จรัส

ภาษาไทย : ต. จรัส  อ. บัวเชด จ. สุรินทร์

English : Charat ,Buachet, Surin

รหัส ตำบล : 321303

รหัส อำเภอ : 3213

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.413

ลองติจูด : 103.976

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.413,103.976,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/