วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. งิ้ว – 570402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. งิ้ว

ภาษาไทย : ต. งิ้ว  อ. เทิง จ. เชียงราย

English : Ngio ,Thoeng, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570402

รหัส อำเภอ : 5704

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 19.697

ลองติจูด : 100.096

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.697,100.096,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/