วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. งิ้ว – 301606

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. งิ้ว

ภาษาไทย : ต. งิ้ว  อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา

English : Ngio ,Huai Thalaeng, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301606

รหัส อำเภอ : 3016

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.077

ลองติจูด : 102.689

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.077,102.689,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/