วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. งิ้ว – 301410

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. งิ้ว

ภาษาไทย : ต. งิ้ว  อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา

English : Ngio ,Pak Thong Chai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301410

รหัส อำเภอ : 3014

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.666

ลองติจูด : 101.997

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.666,101.997,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/