วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. งิ้วราย – 170604

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. งิ้วราย

ภาษาไทย : ต. งิ้วราย  อ. อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี

English : Ngio Rai ,In Buri, Sing Buri

รหัส ตำบล : 170604

รหัส อำเภอ : 1706

รหัส จังหวัด  : 17

ละติจูด : 14.988

ลองติจูด : 100.389

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.988,100.389,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/