วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. งิ้วด่อน – 470103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. งิ้วด่อน

ภาษาไทย : ต. งิ้วด่อน  อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร

English : Ngio Don ,Mueang Sakon Nakhon, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 470103

รหัส อำเภอ : 4701

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.114

ลองติจูด : 104.165

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.114,104.165,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/