วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. งิ้วงาม – 191004

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. งิ้วงาม

ภาษาไทย : ต. งิ้วงาม  อ. เสาไห้ จ. สระบุรี

English : Ngio Ngam ,Sao Hai, Saraburi

รหัส ตำบล : 191004

รหัส อำเภอ : 1910

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.590

ลองติจูด : 100.851

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.590,100.851,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/