วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. งอบ – 550802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. งอบ

ภาษาไทย : ต. งอบ  อ. ทุ่งช้าง จ. น่าน

English : Ngop ,Thung Chang, Nan

รหัส ตำบล : 550802

รหัส อำเภอ : 5508

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 19.514

ลองติจูด : 100.849

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.514,100.849,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/