วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ฆ้องชัยพัฒนา – 461801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ฆ้องชัยพัฒนา

ภาษาไทย : ต. ฆ้องชัยพัฒนา  อ. ฆ้องชัย จ. กาฬสินธุ์

English : Khong Chai Phatthana ,Khong Chai, Kalasin

รหัส ตำบล : 461801

รหัส อำเภอ : 4618

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.257

ลองติจูด : 103.463

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.257,103.463,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/