วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ค้างพลู – 300905

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ค้างพลู

ภาษาไทย : ต. ค้างพลู  อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

English : Khang Phlu ,Non Thai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300905

รหัส อำเภอ : 3009

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.149

ลองติจูด : 101.973

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.149,101.973,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/