วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ค้อใหญ่ – 412403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ค้อใหญ่

ภาษาไทย : ต. ค้อใหญ่  อ. กู่แก้ว จ. อุดรธานี

English : Kho Yai ,Ku Kaeo, Udon Thani

รหัส ตำบล : 412403

รหัส อำเภอ : 4124

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.205

ลองติจูด : 103.141

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.205,103.141,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/