วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ค้อทอง – 340403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ค้อทอง

ภาษาไทย : ต. ค้อทอง  อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี

English : Kho Thong ,Khueang Nai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340403

รหัส อำเภอ : 3404

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.399

ลองติจูด : 104.429

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.399,104.429,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/