วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คูบ – 331506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คูบ

ภาษาไทย : ต. คูบ  อ. น้ำเกลี้ยง จ. ศรีสะเกษ

English : Khup ,Nam Kliang, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331506

รหัส อำเภอ : 3315

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.971

ลองติจูด : 104.569

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.971,104.569,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/