วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คูตัน – 320604

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คูตัน

ภาษาไทย : ต. คูตัน  อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์

English : Khu Tan ,Kap Choeng, Surin

รหัส ตำบล : 320604

รหัส อำเภอ : 3206

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.533

ลองติจูด : 103.667

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.533,103.667,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/