วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คูซอด – 330103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คูซอด

ภาษาไทย : ต. คูซอด  อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ

English : Khu Sot ,Mueang Si Sa Ket, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330103

รหัส อำเภอ : 3301

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.213

ลองติจูด : 104.278

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.213,104.278,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/