วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คูคำ – 402104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คูคำ

ภาษาไทย : ต. คูคำ  อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น

English : Khu Kham ,Sam Sung, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402104

รหัส อำเภอ : 4021

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.508

ลองติจูด : 103.014

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.508,103.014,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/