วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คูขาด – 300402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คูขาด

ภาษาไทย : ต. คูขาด  อ. คง จ. นครราชสีมา

English : Khu Khat ,Khong, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300402

รหัส อำเภอ : 3004

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.445

ลองติจูด : 102.407

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.445,102.407,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/