วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คุ้งสำเภา – 180201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คุ้งสำเภา

ภาษาไทย : ต. คุ้งสำเภา  อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท

English : Khung Samphao ,Manorom, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180201

รหัส อำเภอ : 1802

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.291

ลองติจูด : 100.091

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.291,100.091,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/