วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คึมชาด – 401502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คึมชาด

ภาษาไทย : ต. คึมชาด  อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น

English : Khuem Chat ,Nong Song Hong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401502

รหัส อำเภอ : 4015

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.818

ลองติจูด : 102.802

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.818,102.802,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/