วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คำไฮ – 450613

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คำไฮ

ภาษาไทย : ต. คำไฮ  อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด

English : Kham Hai ,Phanom Phrai, Roi Et

รหัส ตำบล : 450613

รหัส อำเภอ : 4506

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.639

ลองติจูด : 104.159

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.639,104.159,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/