วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คำไหล – 340208

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คำไหล

ภาษาไทย : ต. คำไหล  อ. ศรีเมืองใหม่ จ. อุบลราชธานี

English : Kham Lai ,Si Mueang Mai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340208

รหัส อำเภอ : 3402

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.409

ลองติจูด : 105.346

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.409,105.346,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/