วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คำไผ่ – 350905

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คำไผ่

ภาษาไทย : ต. คำไผ่  อ. ไทยเจริญ จ. ยโสธร

English : Kham Phai ,Thai Charoen, Yasothon

รหัส ตำบล : 350905

รหัส อำเภอ : 3509

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.061

ลองติจูด : 104.521

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.061,104.521,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/