วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คำแมด – 402102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คำแมด

ภาษาไทย : ต. คำแมด  อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น

English : Kham Maet ,Sam Sung, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402102

รหัส อำเภอ : 4021

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.616

ลองติจูด : 103.122

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.616,103.122,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/