วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คำแคน – 401705

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คำแคน

ภาษาไทย : ต. คำแคน  อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น

English : Kham Khaen ,Mancha Khiri, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401705

รหัส อำเภอ : 4017

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.323

ลองติจูด : 102.476

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.323,102.476,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/