วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คำเนียม – 330320

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คำเนียม

ภาษาไทย : ต. คำเนียม  อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ

English : Kham Niam ,Kanthararom, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330320

รหัส อำเภอ : 3303

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.066

ลองติจูด : 104.583

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.066,104.583,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/