วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คำเตย – 350904

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คำเตย

ภาษาไทย : ต. คำเตย  อ. ไทยเจริญ จ. ยโสธร

English : Kham Toei ,Thai Charoen, Yasothon

รหัส ตำบล : 350904

รหัส อำเภอ : 3509

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.100

ลองติจูด : 104.388

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.100,104.388,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/