วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คำเจริญ – 341123

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คำเจริญ

ภาษาไทย : ต. คำเจริญ  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Kham Charoen ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341123

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.642

ลองติจูด : 105.032

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.642,105.032,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/