วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คำเขื่อนแก้ว – 342506

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คำเขื่อนแก้ว

ภาษาไทย : ต. คำเขื่อนแก้ว  อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี

English : Kham Khuean Kaeo ,Sirindhorn, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 342506

รหัส อำเภอ : 3425

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.240

ลองติจูด : 105.507

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.240,105.507,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/