วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คำเขื่อนแก้ว – 370203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คำเขื่อนแก้ว

ภาษาไทย : ต. คำเขื่อนแก้ว  อ. ชานุมาน จ. อำนาจเจริญ

English : Kham Khuean Kaeo ,Chanuman, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370203

รหัส อำเภอ : 3702

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 16.150

ลองติจูด : 104.922

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.150,104.922,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/