วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คำหว้า – 342006

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คำหว้า

ภาษาไทย : ต. คำหว้า  อ. ตาลสุม จ. อุบลราชธานี

English : Kham Wa ,Tan Sum, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 342006

รหัส อำเภอ : 3420

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.385

ลองติจูด : 105.166

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.385,105.166,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/