วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คำม่วง – 401905

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คำม่วง

ภาษาไทย : ต. คำม่วง  อ. เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น

English : Kham Muang ,Khao Suan Kwang, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401905

รหัส อำเภอ : 4019

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.819

ลองติจูด : 102.867

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.819,102.867,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/