วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คำพราน – 191202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คำพราน

ภาษาไทย : ต. คำพราน  อ. วังม่วง จ. สระบุรี

English : Kham Phran ,Wang Muang, Saraburi

รหัส ตำบล : 191202

รหัส อำเภอ : 1912

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.818

ลองติจูด : 101.132

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.818,101.132,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/