วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คำพระ – 370602

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คำพระ

ภาษาไทย : ต. คำพระ  อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ

English : Kham Phra ,Hua Taphan, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370602

รหัส อำเภอ : 3706

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.761

ลองติจูด : 104.518

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.761,104.518,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/