วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คำผง – 321702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คำผง

ภาษาไทย : ต. คำผง  อ. โนนนารายณ์ จ. สุรินทร์

English : Kham Phong ,Non Narai, Surin

รหัส ตำบล : 321702

รหัส อำเภอ : 3217

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.186

ลองติจูด : 103.942

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.186,103.942,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/