วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คำบง – 461401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คำบง

ภาษาไทย : ต. คำบง  อ. ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์

English : Kham Bong ,Huai Phueng, Kalasin

รหัส ตำบล : 461401

รหัส อำเภอ : 4614

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.758

ลองติจูด : 103.912

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.758,103.912,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/