วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คำน้ำสร้าง – 350308

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คำน้ำสร้าง

ภาษาไทย : ต. คำน้ำสร้าง  อ. กุดชุม จ. ยโสธร

English : Kham Nam Sang ,Kut Chum, Yasothon

รหัส ตำบล : 350308

รหัส อำเภอ : 3503

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 16.099

ลองติจูด : 104.258

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.099,104.258,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/