วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คำครั่ง – 340716

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คำครั่ง

ภาษาไทย : ต. คำครั่ง  อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี

English : Kham Khrang ,Det Udom, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340716

รหัส อำเภอ : 3407

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.889

ลองติจูด : 105.205

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.889,105.205,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/