วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คาละแมะ – 320907

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คาละแมะ

ภาษาไทย : ต. คาละแมะ  อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์

English : Khalamae ,Sikhoraphum, Surin

รหัส ตำบล : 320907

รหัส อำเภอ : 3209

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.081

ลองติจูด : 103.825

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.081,103.825,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/