วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คันไร่ – 342501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คันไร่

ภาษาไทย : ต. คันไร่  อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี

English : Khan Rai ,Sirindhorn, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 342501

รหัส อำเภอ : 3425

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.225

ลองติจูด : 105.330

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.225,105.330,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/