วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คอรุม – 530705

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คอรุม

ภาษาไทย : ต. คอรุม  อ. พิชัย จ. อุตรดิตถ์

English : Kho Rum ,Phichai, Uttaradit

รหัส ตำบล : 530705

รหัส อำเภอ : 5307

รหัส จังหวัด  : 53

ละติจูด : 17.292

ลองติจูด : 100.031

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.292,100.031,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/