วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คอนสาย – 412404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คอนสาย

ภาษาไทย : ต. คอนสาย  อ. กู่แก้ว จ. อุดรธานี

English : Khon Sai ,Ku Kaeo, Udon Thani

รหัส ตำบล : 412404

รหัส อำเภอ : 4124

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.158

ลองติจูด : 103.134

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.158,103.134,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/