วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คอนสาย – 341106

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คอนสาย

ภาษาไทย : ต. คอนสาย  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Khon Sai ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341106

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.736

ลองติจูด : 105.128

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.736,105.128,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/