วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คอนสวรรค์ – 360301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คอนสวรรค์

ภาษาไทย : ต. คอนสวรรค์  อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ

English : Khon Sawan ,Khon Sawan, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360301

รหัส อำเภอ : 3603

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.930

ลองติจูด : 102.327

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.930,102.327,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/