วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คอนฉิม – 401301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คอนฉิม

ภาษาไทย : ต. คอนฉิม  อ. แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

English : Khon Chim ,Waeng Yai, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401301

รหัส อำเภอ : 4013

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.947

ลองติจูด : 102.486

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.947,102.486,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/