วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. คอนกาม – 330203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. คอนกาม

ภาษาไทย : ต. คอนกาม  อ. ยางชุมน้อย จ. ศรีสะเกษ

English : Khon Kam ,Yang Chum Noi, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330203

รหัส อำเภอ : 3302

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.223

ลองติจูด : 104.360

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.223,104.360,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/